Privacy Policy

HUN/ENG – For the english version, scroll down.

[HUN] Adatvédelmi Tájékoztató


A jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa Önöket – mint természetes személyeket – a Data Science and Me Kft. részéről történő adatkezelésekről.

Jogszabályi háttér: Társaságunk az általunk történő adatkezelések tekintetében elsődlegesen az adatvédelemről szóló EU 2016/679 rendeletében foglaltak szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait követve jár el.

 • Az adatvédelmi tájékoztató hatálybalépése: 2021.12.01.
 • Az adatkezelő adatai:
  • Data Science and Me Kft.
  • Székhely cím: 6000 Kecskemét, Írisz utca 1. A.
  • Cégjegyzékszám: 03 09 135416
  • e-mail: office@dsandme.com

 • Az adatkezelések célja:
  • a) A Vállalkozás tanácsadói, elemzői tevékenysége során – adatfeldolgozóként – kezeli, tárolja a vele üzleti kapcsolatban levő partnerei – adatkezelők – által továbbított adatokat, a Vállalkozás és a partner között létrejött szerződésből eredő kötelezettség teljesítése végett.
  • b) A munkavállalókra vonatkozó adatkezelés célja az üzletmenet folytonosság megfelelő biztosítása.
 • A kezelt adatok köre:
  • c) A Vállalkozás tevékenységének ellátása során természetes személyek egészségéhez köthető anonimizált adatok kezelését végzi.
  • d) A szolgáltatás folyamatos üzletmenetének ellátása érdekében kezelt, a munkavállalókhoz köthető személyes és különleges adatok.

(A tárolt személyes adatok pontos felsorolását a Társaság „Adatleltár” elnevezésű dokumentuma tartalmazza.)

 • Az adatkezelések jogalapja:
  • a) Az EU 2016/679 rendelete 6.Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
  • b) Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulása, az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

[EN] Privacy Policy


The purpose of this notice is to inform you – as natural persons – in a detailed and understandable manner about the processing of your personal data by Data Science and Me Ltd.

Legislative background: Our Company acts primarily in accordance with the provisions of the EU Data Protection Regulation 2016/679 and Act CXII of 2011 on data protection.

 • Effective date of this privacy policy: 01.12.2021.
 • Data controller’s details:
  • Data Science and Me Ltd.
  • Address: Írisz utca 1A, 6000 Kecskemét, Hungary
  • Company registration number: 03 09 135416
  • e-mail: office@dsandme.com
 • Purpose of data processing:
  • a) In the course of its consultancy and analytical activities, the Company – as a data processor – processes and stores the data transmitted by its business partners – data controllers – in order to fulfil the obligations arising from the contract between the Company and the partner.
  • b) The purpose of the processing of data relating to employees is to ensure appropriate business continuity.
 • Scope of the data processed:
  • c) In the course of the Company’s activities, it processes anonymised data relating to the health of natural persons.
   d) Personal and specific data relating to employees processed for the purposes of the continuous operation of the service.

(For a precise list of the personal data stored, please refer to the Company’s “Data Inventory”).

 • Legal basis for processing:
  • (a) Article 6(1)(a) of Regulation EU 2016/679: the data subject has given his or her consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes; Article 6(1)(b) of Regulation EU 2016/679: the processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for taking steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.
  • (b) Article 6(1)(a) of Regulation EU 2016/679: consent of the data subject, Article 6(1)(b) of Regulation EU 2016/679: processing necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or necessary for steps required at the request of the data subject prior to entering into a contract, Article 6(1)(c) of Regulation EU 2016/679: processing is a legal obligation on the controller